Is uw rijbewijs ingevorderd?

Uw rijbewijs is ingevorderd en u wilt dit zo snel mogelijk weer terug. Dik Advocatuur is hierin gespecialiseerd en helpt u uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

Rijbewijs Ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd?

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na invordering van uw rijbewijs contact opneemt om te beoordelen of een bezwaarschrift ingediend moet worden. Lees onderstaand verder waarom.

Rechtsgang invordering rijbewijs

Het openbaar ministerie (OM) heeft richtlijnen opgesteld voor de straffen die gevraagd zouden moeten worden voor alcohol- en snelheidsovertredingen en voor het invorderen van het rijbewijs.

Tegen het invorderen van uw rijbewijs kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de raadkamer van de rechtbank. Dik Advocatuur is in het opstellen van dit type bezwaarschriften gespecialiseerd.

Binnen 10 dagen uw rijbewijs terug of niet?

Na invordering van het rijbewijs moet de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen of hij het rijbewijs teruggeeft, of inhoudt gedurende de periode tot aan de strafzitting bij de politierechter.

De officier zal beslissen het rijbewijs in te houden als hij verwacht dat de politierechter - tijdens de strafzitting die later plaatsvindt - een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal uitspreken. Van invloed op deze beslissing zijn de gronden van de alcohol- of snelheidsovertreding en of de verdachte reeds eerder in het verleden dit type delict heeft gepleegd (recidive).

Indienen bezwaarschrift zo snel mogelijk

Dit bezwaarschrift moet zo snel mogelijk na invordering van het rijbewijs worden ingediend, omdat de inhoud hiervan reeds de officier kan doen besluiten het rijbewijs terug te geven.

Tevens resulteert een snelle indiening van het bezwaarschrift in een behandeling op korte termijn door de raadkamer, in het geval de officier het rijbewijs niet teruggeeft. De beslissing van de raadkamer hoort u meestal direct op de zitting al.

Omstandigheden die in het bezwaarschrift aangevoerd kunnen worden zijn o.a. feiten die aantonen dat u een groot belang heeft bij het terugkrijgen van het rijbewijs (bijvoorbeeld omdat u het rijbewijs nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep en andere belangrijke redenen).

De ervaring leert dat het op korte termijn indienen van een bezwaarschrift na invordering van het rijbewijs vaak succesvol is.

Neem direct vrijblijvend contact op voor meer informatie en het maken van een afspraak.Juridisch advies

Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.